Stel cookie voorkeur in

Anders organiseren

10-04-2019

Op maandagavond 25  maart j.l. hielden wij een ouderavond om u te informeren over de plannen voor volgend schooljaar. Een samenvatting van deze avond heb ik voor u genoteerd;
Om goed onderwijs te kunnen blijven bieden in het dorp moeten wij ons onderwijs anders gaan organiseren. Doordat er minder leerlingen komen moeten terug in ons personeelsbestand. Hierdoor moeten we volgend jaar met 1 fulltime leerkracht minder ons onderwijs gaan vormgeven. Om hier een keuze in te maken hebben we verschillende scholen bezocht en zijn we veel met elkaar in gesprek geweest. We hebben gekeken naar wat bij onze kinderen, ons team, onze visie zou kunnen passen en hebben voor het volgende gekozen: 
Groep 1-2-3 wordt volgend jaar door Lotte en Karin gedraaid. Elke ochtend is er extra ondersteuning, 2 ochtenden zal Karin extra aanwezig zijn en 3 ochtenden komt er een onderwijsassistente. Hier komt een vacature voor. 
Groep 4-5-6 wordt door Dennis gedraaid. Ook in deze groep is elke ochtend extra ondersteuning. Marijn en Claudia vullen dit samen in.
Groep 7-8 wordt volgend jaar weer door Robbert gedraaid.
Daarnaast komt er voor de groepen 4 t/m 8 in de gezamenlijke hal een leerplein. De instructie vindt plaats door de leerkracht in de klas, de verwerking is mogelijk op het leerplein. Deze is elke dag van 9.15 tot 10.15 en van 10.45-11.30 uur open. Er is dan een onderwijsassistent aanwezig om de leerlingen te helpen. Uiteraard mogen de kinderen elkaar daar ook helpen. We zullen samen regels maken voor het leerplein om rust en zelfstandigheid te generen. 
Eind april richten wij de ruimte in met nieuwe meubels zodat er voor elke kind een geschikte werkplek ontstaat. Op de tijden dat het leerplein niet open is, kunnen we de hal voor andere doeleinden inzetten. Zo blijft spelend, onderzoekend en ontdekkend leren een rol spelen.
Voor leerlingen die helemaal in stilte willen werken zijn er enkele werkplekken gemaakt in de bibliotheek.
Wat betreft directie en intern begeleiding verandert er volgend jaar niets. Juf Mascha gaat de mobiliteit in om op een andere school een plek te vinden. In het lokaal van groep 3/4 worden werkplekken gemaakt voor directie, IB, administratie etc.  
Om deze nieuwe manier van werken alvast uit te proberen werken wij van 7 t/m 28 mei al in deze nieuwe vorm. Dan proberen we alle ‘kinderziektes’ er alvast uit te halen voordat we eind augustus definitief starten. Mocht u nog vragen hebben kun u altijd bij mij, Marscha, terecht.