Stel cookie voorkeur in

Spelend leren in een uitdagende leeromgeving 

Hoe willen we dat kinderen De Zwerm ervaren? Wat geven we ze mee voor de toekomst? En hoe doen we dat? Team, ouders en kinderen hebben over deze vragen nagedacht en antwoorden gezocht. Een schets van onze school.

 

Inrichting van de school en het schoolplein

“Op school ontdek ik steeds weer iets nieuws om mee te spelen en van te leren.”

Onderzoekend en ontwerpend leren vormen het uitgangspunt van ons onderwijs. Kinderen van De Zwerm worden daar voortdurend toe uitgedaagd door de inrichting van onze lokalen. Thema- en ontdekhoeken en ook kieskasten met leerspelletjes zorgen ervoor dat zij spelenderwijs leren.  Door de toepassing van wetenschap en techniek in lessen als taal, rekenen en aardrijkskunde  leren onze kinderen samen te onderzoeken, creatief te denken en oplossingen te beredeneren en uit te proberen.   Met nieuwe materialen zoals computers, tablets, (Touch screen) digiborden en nieuwe lesmethodes komen we tegemoet aan de belevingswereld van  kinderen uit de moderne maatschappij. 

Natuurlijk zijn ook de buitenruimten uitdagend ingericht; zelfs onze speeltoestellen, het buitenspelmateriaal en de moestuin waarin kinderen zelf aan de slag gaan, helpen onze kinderen hun onderzoekend vermogen verder te ontwikkelen.  Onze school is als een goed thuis: een veilige, schone omgeving, waar iedereen welkom is en ieder kind de ruimte en mogelijkheden heeft zich verder te ontwikkelen.

 

Pedagogisch klimaat

“We leren om leuk met elkaar te spelen.”

De Zwerm biedt een eenduidig, positief pedagogisch klimaat. Al onze leerkrachten zijn gecertificeerd kanjertrainer en helpen onze kinderen zich veilig te voelen op school en respect te hebben voor elkaar. 

Bij De Zwerm richten we ons onderwijs zo in dat kinderen spelend èn coöperatief leren.  Ieder kind krijgt daarbij de aandacht en het aanbod dat het nodig heeft. Dit zorgt voor motivatie en leerplezier.  Niet het overbrengen van kennis staat centraal, maar het leerproces zelf. Ook het aanleren van vaardigheden voor de toekomst (21stcenturyskills) is verweven in ons lesaanbod.

 

Anders samen zijn

“In de pauze is altijd wat te doen. Soms voetballen we, soms werken we in de moestuin.”

Op de Zwerm zijn de pauzes een belangrijk moment op de dag om even op een andere manier met  elkaar samen te zijn. Leerkrachten spelen met de kinderen mee en bedenken nieuwe spellen en activiteiten om kinderen te activeren. 

Maar ook vieringen zijn een essentieel onderdeel van ons programma. Er is altijd tijd voor het vieren van successen en gezamenlijk periodes en projecten sluiten we feestelijk af, natuurlijk mogen ouders daarbij zijn. Leerkrachten stimuleren de kinderen hun creativiteit in te zetten en zo verder te ontwikkelen. Toneel, muziek, dans of een presentatie... Het kan allemaal en gebeurt regelmatig!

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Leerkrachtvaardigheden

“Ik leer superveel van meester.”

Leerkrachten van De Zwerm genieten van hun werk en stralen dat uit. Zij zijn inlevend, communicatief vaardig en flexibel. Zij kunnen creatief denken, durven te experimenteren en oude methodieken los te laten. Het team functioneert daarbij als één geheel, dat biedt kinderen helderheid. En daarmee: vertrouwen in de kracht van hun leerkracht!

 

Partners

“Mijn ouders komen kijken naar de presentatie van de projecten.”

Wij maken het onderwijs op De Zwerm samen; leerkrachten, kinderen en ouders. Leerkrachten begeleiden de leerlingen, kinderen van de bovenbouw helpen de kinderen van de onderbouw en ouders ondersteunen de leerkrachten. Daarbij maken wij graag gebruik van ontwikkelingen en mogelijkheden om ons heen. Zo werken wij hecht samen met regionale bedrijven en organisaties. En halen we de maatschappij graag binnen in de vorm van gastlessen of sprekers. En natuurlijk trekken we er ook zelf op uit in de vorm van excursies. 

De Zwerm staat midden in de samenleving, letterlijk en figuurlijk. Dat houden we graag zo. Heldere, open communicatie met ouders, omwonenden en andere partners is daarbij onmisbaar. Maar ook koesteren we de toegankelijkheid, flexibiliteit en gemoedelijkheid van De Zwerm; het zijn de eigenschappen die De Zwerm uniek maken en die door onze omgeving worden gewaardeerd.

Eindprofiel van de leerling

“Ik wil voorbereid zijn op de middelbare.” 

Kinderen van De Zwerm komen vol zelfvertrouwen van school. Zij kennen hun talenten en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Zij zijn zelfstandig, ondernemend en leren graag. Zelfreflectie, creativiteit, kritisch denken en oplossingsgericht samenwerken zijn eigenschappen die zij daartoe hebben ontwikkeld en weten te benutten. Natuurlijk beschikken zij ook over een gedegen basis van taal en rekenen, zodat ze klaar zijn voor de middelbare school.

Maar ook zijn onze kinderen voorbereid op hun leven in de maatschappij. Zij zijn zich ervan bewust  dat een gezonde leefstijl helpt om sturing te geven aan hun toekomst. En zij hebben geleerd dat het net zo belangrijk is om hun eigen mening goed onder woorden te brengen en zo op te komen voor zichzelf, als om te luisteren naar elkaar. Dat maakt onze kinderen weerbaar en betrokken!