Stel cookie voorkeur in

Met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet...

Openbare basisschool De Zwerm is een gemoedelijke school in een klein dorp. Dat klinkt pittoresk, maar ons onderwijs is dat zeker niet! Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen vol zelfvertrouwen de moderne maatschappij tegemoet kunnen treden. Dit vraagt naast de aandacht voor kernvakken als rekenen en taal, ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van vaardigheden als samenwerken, communiceren en oplossingsgericht denken. Onderzoekend en ontwerpend leren vormen dan ook het uitgangspunt van ons onderwijs, waarbij wij aansluiten op de talenten en onderwijsbehoefte van ieder kind afzonderlijk.

 

 

 

Facebook 

Agenda

W&T als ontwikkeling